Стрми Математика

2500 подељено са 4 дуге поделе

Поједноставите 2500 подељено са 4. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2500 подељено са 5 дугих подела

Поједноставите 2500 подељено са 5. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2500 подељено са 6 дугачких подела

Поједноставите 2500 подељено са 6. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

250 подељено са 24 дуге поделе

Поједноставите 250 подељено са 24. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

252 подељено са 25 дугачких подела

Поједноставите 252 подељено са 25. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

254 подељено са 24 дугачке поделе

Поједноставите 254 подељено са 24. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

255 подељено са 17 дугачких подела

Поједноставите 255 подељено са 17. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

256 подељено са 41 дугачком поделом

Поједноставите 256 подељено са 41. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

259 подељено са 42 дуге поделе

Поједноставите 259 подељено са 42. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2600 подељено са 2 дуге поделе

Поједноставите 2600 подељено са 2. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2600 подељено са 3 дуге поделе

Поједноставите 2600 подељено са 3. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2600 подељено са 4 дуге поделе

Поједноставите 2600 подељено са 4. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

261 подељено са 12 дугачких подела

Поједноставите 261 подељено са 12. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

264 подељено са 12 дугачких подела

Поједноставите 264 подељено са 12. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

264 подељено са 36 дугачких подела

Поједноставите 264 подељено са 36. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

270 подељено са 15 дугачких подела

Поједноставите 270 подељено са 15. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

270 подељено са 18 дугачких подела

Поједноставите 270 подељено са 18. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

270 подељено са 42 дуге поделе

Поједноставите 270 подељено са 42. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

272 подељено са 34 дуге поделе

Поједноставите 272 подељено са 34. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

274 подељено са 28 дугачких подела

Поједноставите 274 подељено са 28. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.