Претвори евиденцију базе 9 од 81 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Лог 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији981 = два

РешењеКорак 1

Пријава981 = Дневник (81) ÷ Дневник (9)

Дневник (81) = 1.90848501888Дневник (9) = 0,954242509439

Пријава981 = 1,90848501888 ÷ 0,954242509439

Године = 2Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

лог2 (9)

Дневник (27) + Дневник (3)

Дневник (9) + Дневник (9)

Дневник (3) + Дневник (27)

Пријава981 = Евиденција9(3) + Дневник9(27)

фактори од 252

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18