Претвори евиденцију базе 8 од 20 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Лог 8 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији820 = 1.4406426983

Решењепроста факторизација 396

Корак 1

Пријава820 = Дневник (20) ÷ Дневник (8)

Дневник (20) = 1.30102999566Евиденција (8) = 0,903089986992

Пријава820 = 1,30102999566 ÷ 0,903089986992

Године = 1.4406426983Корак 2

трупац (4000)

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (10) + Дневник (2)

дневник базе 5 од 625

Дневник (5) + Дневник (4)

Пријава820 = Евиденција8(5) + Дневник8(4)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

фактори од 2800

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18