Претвори евиденцију базе 6 од 3000 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Запис 6 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији63000 = 4.46843881958

РешењеКорак 1

Пријава63000 = Дневник (3000) ÷ Дневник (6)

Дневник (3000) = 3,471212125472Дневник (6) = 0,778151250384

Пријава63000 = 3,4712125472 ÷ 0,778151250384

Године = 4.46843881958Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

лог база 7

Дневник (1500) + Дневник (2)

Дневник (750) + Дневник (4)

Дневник (375) + Дневник (8)

Пријава63000 = Евиденција6(375) + Лог6(8)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

96 подељено са 15

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18