Претвори евиденцију базе 4 од 4 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Запис 4 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији44 = 1

РешењеКорак 1

Пријава44 = Дневник (4) ÷ Дневник (4)

дневник (.25)

Дневник (4) = 0,602059991328Дневник (4) = 0,602059991328

Пријава44 = 0,602059991328 ÷ 0,602059991328

лог 5 8

Године = 1Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (2) + Дневник (2)

Пријава44 = Евиденција4(2) + Дневник4(два)

лог 10 4

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

132 подељено са 8

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18