Претвори евиденцију базе 3 од 364 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Дневник 3 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији3364 = 5.36782077578

РешењеКорак 1

Пријава3364 = Дневник (364) ÷ Дневник (3)

7000 подељено са 2

Дневник (364) = 2,56110138365Дневник (3) = 0,47712125472

Пријава3364 = 2,56110138365 ÷ 0,47712125472

Године = 5.36782077578Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (182) + Дневник (2)

лог база 5 од 2

Дневник (91) + Дневник (4)

Пријава3364 = Евиденција3(91) + Лог3(4)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18