Претвори евиденцију базе 27 од 9 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Лог 27 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији279 = 0.666666666667

РешењеКорак 1

88 100 у најједноставнијем облику

Пријава279 = Дневник (9) ÷ Дневник (27)

Дневник (9) = 0,954242509439Евиденција (27) = 1.43136376416

Пријава279 = 0,954242509439 ÷ 1,43136376416

Године = 0,666666666667Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (3) + Дневник (3)

Пријава279 = Евиденција27(3) + Дневник27(3)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18