Претвори евиденцију базе 2 од 500 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Лог 2 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзијидва500 = 8.96578428466

РешењеКорак 1

Пријавадва500 = Дневник (500) ÷ Дневник (2)

Дневник (500) = 2.69897000434304 подељено са 4

Евиденција (2) = 0,301029995664

Пријавадва500 = 2,66997000434 ÷ 0,301029995664

Године = 8,96578428466Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (250) + Дневник (2)

Дневник (125) + Дневник (4)

Пријавадва500 = Евиденцијадва(125) + Логдва(4)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18