Претвори евиденцију базе 11 од 1000 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Лог 11 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзијиЈеданаест1000 = 2.88075770337

РешењеКорак 1

ПријаваЈеданаест1000 = Дневник (1000) ÷ Дневник (11)

Дневник (1000) = 3Евиденција (11) = 1.04139268516

ПријаваЈеданаест1000 = 3 ÷ 1,04139268516

Године = 2.88075770337Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (500) + Дневник (2)

Дневник (250) + Дневник (4)

Дневник (125) + Дневник (8)

ПријаваЈеданаест1000 = ЕвиденцијаЈеданаест(125) + ЛогЈеданаест(8)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

109 подељено са 2
11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18