Претвори евиденцију базе 10 од 12500 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

трупац (1024)
Запис 10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији1012500 = 4.09691001301

РешењеКорак 1

Пријава1012500 = Дневник (12500) ÷ Дневник (10)

Дневник (12500) = 4,09691001301Дневник (10) = 1

Пријава1012500 = 4,09691001301 ÷ 1

Године = 4.09691001301Корак 2

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (6250) + Дневник (2)

Дневник (3125) + Дневник (4)

Пријава1012500 = Евиденција10(3125) + Лог10(4)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18