Претвори базу дневника 10 од 1200 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Запис 10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Дневник одговора о конверзији101200 = 3.07918124605

РешењеКорак 1

Пријава101200 = Дневник (1200) ÷ Дневник (10)

Дневник (1200) = 3.07918124605дневник 2 од 100

Дневник (10) = 1

Пријава101200 = 3,07918124605 ÷ 1

Године = 3.07918124605Корак 2

45 подељено са 13

Алтернативно, логаритам се може израчунати овако.

Дневник (600) + Дневник (2)

Дневник (300) + Дневник (4)

лог2 (50)

Дневник (150) + Дневник (8)

Дневник (75) + Дневник (16)

Пријава101200 = Евиденција10(75) + Дневник10(16)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Остале конверзије бројевног система које треба проверити

два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2200 подељено са 3

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18