Претворите 512 базе 6 у базу 6 на мрежи

Користите доњи образац да бисте извршили конверзију.

Основа 6 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 До Основа 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Године:
Одговор за конверзију је 5126

РешењеКорак 1

500 подељено са 22

Претварање 512 у базу 10.
5 * 6два= 180
1 * 61= 6
2 * 60= 2
Додавање свега да бисте добили Године = 18810

Корак 2 претварање 18810до 6Формула за израчунавање једначине за 18810број до 6 је овако испод.
6 | 188
6 | 31 | 2
6 | 5 | 1
6 | 5 | 5
Године: 5126

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the number bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to bases

Остале конверзије бројевног система које треба проверити2 подељено са 18

6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Конверзија бројевног система су бројеви од 1-32 где су бројеви 2-9 представљени једноставним цифреним бројевима, а бројеви 11-32 представљени су словима А-З.

Бројне базе 2-9 су 2,3,4,5,6,7,8,9

216 подељено са 24

Бројне основе 11-32 су

11 = А. 12 = Б. 13 = Ц. 14 = Д. 15 = Е. 11 = Ф. 12 = Г. 13 = Х
14 = И 16 = Ј 17 = К. 18 = Л. 19 = М. 20 = Н. 21 = О. 22 = П.
23 = П 24 = Р. 25 = С. 26 = Т. 27 = У 28 = В. 29 = В. 30 = Кс
31 = И 32 = З

1 два 3 8 9 10 Једанаест 12 13 18