220 подељено са 26 дугачких подела

Употријебите доњи образац за конверзију, одвојене бројеве зарезом.

2 дец места 2 дец места 3 дец места 4 дец места 5 дец места 6 дец места 7 дец места 8 дец места 9 дец места 11 дец места 12 дец места 1 дец места

220 подељено са 26 је исто као 220 ÷ 26

220 подељено са 26 као разломак

220/26 ÷ 2
110/13

220/26 у најједноставнијем облику је = 110/13

лог2 (500)

220/26 = 86/13до мешовите фракције220/26 = 8,46153846154 као децимални облик

220/26 = 8,46 на 2 децимале

220/26 = 8,5 са најближом десетиномлог2 (15)

220/26 = 8,46 са најближом стотином

220/26 = 8,462 са најближом хиљадитом

5000 подељено са 6

Калкулатор за поједностављивање фракција или Калкулатор за смањење фракција је мрежни математички алат који претвара дату фракцију у најједноставнији или смањени облик. Лако поједностављује разломке и показује корак за претварање у најједноставнији облик

Пример Поједноставите 50/100

Рецимо да желимо да поједноставимо 50/100 у смањеном облику. Почињемо да тестирамо све целе бројеве да бисмо видели да ли се деле 50 и 100 да би добили следећу резултирајућу вредност. Добијена вредност биће поједностављени разломак. тако да почињемо са 2 и настављамо са провером до броја 19.

50/100 ÷ 2 = 25/50; то дели поново почињемо са 2
25/50 ÷ 2 = 12,5 / 25, а не целобројне вредности, па покушајте са следећим највећим бројем, 3
25/50 ÷ 3 = 8,333 / 16,67, није цео број, па покушајте са следећим највећим бројем, 4
25/50 ÷ 4 = 6,25 / 12,5, није цео број, па покушајте са следећим највећим бројем, 5
25/50 ÷ 5 = 5; то дели, започињемо поново са 2
5/10 ÷ 2 = 2,5 / 5, није цео број, па покушајте са следећим највећим бројем, 3
5/10 ÷ 3 = 1,67 / 3,33, није цео број, па покушајте са следећим највећим бројем, 4
5/10 ÷ 4 = 1,25 / 2,5, није цео број, па покушајте са следећим највећим бројем, 5
5/10 ÷ 5 = 1/2
Дакле, поједностављено 50/100 је исто што и 1/2

лог3 (7)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Choose how many decimal places you want .
  2. Click on convert to simplest form.

Остале конверзије бројева које треба размотрити

1 два 3 4 5 6 7 8 9 10 Једанаест 12 13 14 петнаест 16 17 18 19 двадесет двадесет један 221

2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3. 4 35 36 37 38 39 40 41 42 221