Стрми Математика

Примена факторизације из 960

Главни

израчунај факторисање 960 бројева. Научите како да добијете и израчунате факторе простих бројева и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.Примена факторизације 156

Главни

израчунај прости факторисање 156 бројева. Научите како да добијете и израчунате факторе простих бројева и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 376

Фактори

Фактори и заједнички фактори 376 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

93 подељено са 7 дугих подела

Разломак

Поједноставите 93 подељено са 7. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.Примена факторизације из 236

Главни

израчунај просту факторизацију 236 бројева. Научите како да добијете и израчунате факторе простих бројева и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

31 подељено са 40 дугачких подела

Разломак

Поједноставите 31 подељено са 40. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Претвори евиденцију базе 23 од 37 на мрежи

Пријава

лог басе 23 оф 37 калкулатор претварача за математичке основе логаритма. Научите формулу и једначину логаритма помоћу мрежног алата и како проценити Лог23 37Претвори евиденцију базе 30 од 30 на мрежи

Пријава

лог басе 30 од 30 калкулатор конвертора за математичке основе логаритма. Научите формулу и једначину логаритма помоћу мрежног алата и како проценити Лог30 30

148 подељено са 4 дуге поделе

Разломак

Поједноставите 148 подељено са 4. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 200

Фактори

Фактори и заједнички фактори од 200 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Претворите 256 база 10 у базу 5 на мрежи

База

256 калкулатор конвертора базе 10 у базу 5 за математичке игре на бази бројева. Научите формулу и једначину броја помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 100

Фактори

Фактори и заједнички чиниоци 100 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Претворите 126 основа 10 у базу 5 на мрежи

База

126 калкулатор конвертора базе 10 у базу 5 за математичке игре на бази бројева. Научите формулу и једначину броја помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Претвори евиденцију базе 9 од 700 на мрежи

Пријава

лог басе 9 од 700 конвертор калкулатор за математичке основе логаритма. Научите формулу и једначину логаритма помоћу мрежног алата и како проценити Лог9 700

Претвори евиденцију базе 2 од 278 на мрежи

Пријава

лог басе 2 од 278 калкулатор конвертора за основе математичког логаритма. Научите формулу и једначину логаритма помоћу мрежног алата и како проценити Лог2 278